Rregullat dhe Kushtet e Pčrgjithshme të Përdorimit të Shërbimit 4DX

Ju lutemi njihuni me Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme për përdorimin e shërbimit 4DX (ofruar nga Blitz-CineStar LLC, me seli në Blitz-CineStar LLC, Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, numër unik ID: 81193048 , në vijim referuar si “CineStar”) përpara se të merrni një vendim për të përdorur shërbimin 4DX. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me kushtet e përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit: info.ks@cinestarcinemas.eu ose flisni me stafin në Cinestar.

Pranimi i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme

 1. 1. Duke blerë një biletë për shfaqje 4DX ose duke hyrë në sallë kinemaje 4DX, ju pranoni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të Përdorimit për Shërbimin 4DX (“Kushtet e Përgjithshme”), si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera të përdorimit të shërbimeve CineStar.

Ndryshimet në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme

 1. 2. CineStar rezervon të drejtën për të ndryshuar dhe/ose plotësuar këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme në çdo kohë dhe këto ndryshime do të hyjnë në fuqi në ditën e publikimit. CineStar ju këshillon të kontrolloni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme përpara se të blini një biletë 4DX ose të hyni sallën 4DX, në mënyrë që të jeni në dijeni për çdo ndryshim.

Informacione të përgjithshme rreth sistemit 4DX

 1. Sistemi 4DX përdor ulëse me lëvizje 4DX që janë programuar të lëvizin dhe të dridhen gjatë shfaqjeve 4DX në kombinim me efekte speciale të ambientit duke përfshirë goditjet e ajrit ose të erës, spërkatjen e ujit, mjegullën, tymin, flluska, aromat dhe dritat ndezëse. Me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme, CineStar dëshiron të paralajmërojë siç duhet për të gjitha karakteristikat dhe rreziqet e mundshme që lindin dhe/ose rrjedhin nga këto lëvizje dhe ndjesi fizike në rast të mosrespektimit të rregullave dhe udhëzimeve të sigurisë, dhe, aty ku është e zbatueshme, detyrimin për ndalimin përdorimit e shërbimeve 4DX ose veçanërisht të sediljeve me lëvizje 4DX. Efektet 4DX varen nga çdo film i shfaqur në teatrin 4DX dhe ne nuk mund të ndikojmë në intensitetin e tyre, pasi CineStar nuk programon efekte 4DX, por i merr ato në formë dixhitale për çdo film.
 1. 4DX Ulëset Lëvizëse
 • Ulëset lëvizëse 4DX përdorin lëvizje intensive dhe dridhje të forta që mund të paraqesin rrezik dhe të shkaktojnë lëndime serioze gjatë shfaqjes 4DX nëse nuk respektoni rregullat e sigurisë të përfshira në këto Rregulla dhe Kushte.
 • Vizitorët me probleme shëndetësore ose lëndime duhet të kërkojnë këshilla mjekësore përpara se të përdorin ulëset lëvizëse 4DX.
 • Gjatë shfaqjes, përveç rasteve ekstreme të nevojës, ndalohet qëndrimi në këmbë ose lëvizja nëpër kinema 4DX. Vizitorët që janë në këmbë ose lëvizin duhet të kthehen në vendet e tyre ose të largohen nga kinemaja sa më shpejt që është e mundur.
 • Ju lutemi, kushtojini vëmendje të veçantë kur hyni, uleni ose lëvizni nëpër kinema 4DX për t’u siguruar që veshjet, sendet personale ose ndonjë pjesë e trupit të mos kapen midis ulëseve lëvizëse 4DX dhe mureve ose shkallëve.
 • CineStar dhe 4DX nuk janë përgjegjës për humbjen ose dëmtimin e artikujve të ruajtur në mënyrë jo adekuate.
 • Në rastin e sjelljes së ushqimeve dhe pijeve në kinemanë 4DX, ju lutemi kushtojini vëmendje të veçantë që të siguroheni që ushqimet dhe pijet të mos derdhen apo të bien. Nëse ju bien sende ose derdhni lëngje gjatë shfaqjes, ju lutemi përmbahuni që mos të largoheni nga ulëset tuaja për të marrë sende të tilla dhe mos bëni asnjë veprim tjetër deri në fund të shfaqjes.
 • Për arsye sigurie, ndalohet rreptësisht përdorimi i ulëseve për fëmijë ose ulëse shtesë dhe ulja në prehër. Fëmijët nën 4 vjeç nuk lejohen të shikojnë shfaqje 4DX për arsye sigurie. Gjithashtu, për shkak se ulëset lëvizëse 4DX mund të përplasen me ulëse tjera lëvizëse 4DX para ose pas tyre, të gjithë fëmijët duhet të ulen pranë, jo para ose prapa, personit që i shoqëron.
 • Ju lutemi sigurohuni që vizitorët të mos qëndrojnë kurrë në mbështetëse për këmbët dhe të jenë të kujdesshëm kur lëvizin nëpër kinema në mënyrë që të shmanget rrëzimi ose rënia mbi mbështetëse këmbësh.
 1. Sistemi i efekteve të ambientit
 • Rreptësisht ndalohet vënia në kontakt e objekteve të huaja, duke përfshirë pjesët e trupit, veshjet, sendet personale, ushqimin dhe pijet, me pajisje të tilla si ventilatorë, makina me flluska, drita strobi dhe makina mjegullore, pasi mund të shkaktojnë lëndime serioze dhe dëmtime të pajisjeve.
 • Gjatë gjithë kohës, objektet e huaja duhet të parandalohen që të vijnë në kontakt me pajisjen 4DX.
 • Era: Ju lutemi kushtojini vëmendje të veçantë fiksimit të sendeve të lirshme si shalle ose kapele që mund të fryhen gjatë efekteve të erës, pasi këto sende mund të shkaktojnë keqfunksionim të pajisjeve. Në rast se artikuj të tillë shpërndahen gjatë një shfaqjeje 4DX, vizitorëve u ndalohet rreptësisht të mbledhin artikuj të tillë gjatë shfaqjes. Të gjithë artikujt do të kthehen pas shfaqjes me ndihmën e stafit të CineStar.
 • Aroma: Në varësi të skenarit të filmit, mund të përdoren efekte të nuhatjes të ngjashme me djegien e kimikateve ose tymin. Lusim të gjithë vizitorët të mos bëjnë panik në këtë rast sepse janë thjesht efekte dhe në rast të ndonjë mosfunksionimi apo problemi, të gjithë vizitorët do të informohen nga stafi i CineStar dhe do të përcillen menjëherë jashtë auditoriumit.
 • Flluska: Lëngu i flluskave i përdorur gjatë shfaqjes 4DX përmban të njëjtët përbërës si agjentët e rregullt të pastrimit dhe nuk duhet të dëmtojë veshjet, por mund të dëmtojë sende të tjera personale ose të njollosë materiale të ndjeshme si lëkura ose mëndafshi. Kërkojmë nga të gjithë vizitorët të ruajnë sendet e ndjeshme përpara fillimit të shfaqjes për të parandaluar njollat ose dëmtimet.
 • Uji: Uji me spërkatje i përdorur gjatë shfaqjes 4DX është i pastruar dhe nuk duhet të shkaktojë lëndime fizike, por mund të lagë rrobat, të dëmtojë veshjet e ndjeshme ndaj lagështirës, të shkaktojë aroma të lehta dhe të ndikojë në përbërjen. Përveç kësaj, një ujë i tillë mund të shkaktojë shqetësim kur përdorni syze 3D. Artikujt e ndjeshëm si produkte lëkure ose mëndafshi duhet të ruhen përpara fillimit të shfaqjes për të parandaluar njollat ose dëmtimet.

Ndalimi dhe kufizimi i përdorimit të shërbimit 4DX

 1. Ulëset me lëvizje 4DX përdorin lëvizje intensive dhe dridhje që mund të jenë të dëmshme për disa kategori njerëzish. Për të parandaluar aksidentet ose lëndimet, personat e mëposhtëm nuk duhet të përdorin ulëset lëviz[se 4DX dhe nuk duhet të marrin pjesë shfaqje 4DX:

a) Personat me probleme shëndetësore si presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, lëndimet e shpinës ose qafës, epilepsia;

b) Personat e moshuar ose me aftësi të kufizuara ose personat e verbër (shih gjithashtu pikën 7.);

c) Gratë shtatzëna;

d) Personat e prirur ndaj sëmundjes në lëvizje ose personat që janë të ndjeshëm fizikisht ose mendërisht;

e) Personat nën ndikimin e alkoolit;

f) Fëmijët nën 4 vjeç (fëmijët nga 4 deri në 7 vjeç duhet të shoqërohen nga një i rritur);

g) Personat nën 100 centimetra lartësi; dhe

h) Për shkak të specifikimeve të ulëseve lëvizëse 4DX, personat me peshë mbi 120 kilogramë.

Për shkak të rreziqeve të sigurisë, ju lutemi shikoni një performancë të përshtatshme në një format tjetër (jo format 4D) nëse jeni pjesë i ndonjë kategorisë të lartëpërmendur.

 1. Ju lutemi kuptoni se Ofruesi i Shërbimit për vizitorët e verbër ose me aftësi të kufizuara duhet t’i kushtojë vëmendje më të madhe në çdo rast individual për të përcaktuar nëse këto kategori vizitorësh mund të shikojnë me siguri një shfaqje 4DX. Për një siguri më të madhe, kategori të tilla vizitorësh mund të kërkojnë shoqërimin e një ndihmësi ose kujdestari dhe mund të marrin pjesë në një shfaqje 4DX vetëm pasi një person i autorizuar nga CineStar të vendosë se është e justifikuar në rastin konkret. Vizitorët që janë gjetur se mund të shikojnë një shfaqje 4DX duhet të informohen plotësisht për rreziqet e përfshira të sigurisë (të renditura në këto Rregulla dhe Kushte) dhe do t’u ofrohet ndihmë kur ulen në teatër.
 2. Gjatë shfaqjes 4DX, ju kërkohet të ndiqni paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë të dhëna nga stafi i CineStar.
 3. Të mëposhtmet nuk janë të mundshme me 4DX:

a) Rezervimi i biletave;

b) CineStar e Marte;

c) Shkëmbim biletash bonus dhe pikësh (përveç në promocione speciale);

d) Shtesa;

e) Kuponët CineStar B2B;

f) Anulimi i biletave.

Udhëzime për përdorimin e shërbimit 4DX

 1. Për të shijuar plotësisht përvojën e filmit 4DX:
 • Ju këshillojmë që të përdorni tualetin nëse është e nevojshme përpara fillimit të shfaqjes dhe të siguroni sende të vlefshme (si telefonat celularë) dhe delikate (si shalle mëndafshi) në një vend të sigurt;
 • Ju lutemi të jeni të kujdesshëm kur lëvizni nëpër teatrin 4DX dhe mos qëndroni në mbështetëse këmbësh dhe qëndroni ulur në vendin tuaj deri në fund të shfaqjes;
 • gjatë shfaqjes, shikoni gjërat tuaja për t’i parandaluar ato të fluturojnë ose të ngecin për shkak të lëvizjes dhe efekteve 4DX;
 • Ju lutemi të jeni veçanërisht të kujdesshëm nëse sillni pije të nxehta, ushqime ose akullore në teatrin 4DX dhe në rast të rënies së sendeve ose derdhjes së lëngjeve, qëndroni ulur deri në fund të shfaqjes;
 • për arsye sigurie, ndalohet rreptësisht përdorimi i ulëseve për fëmijë ose shtesë, si dhe ulja në prehër të dikujt;
 • prisni të lageni pak – është pjesë e përvojës 4DX!

Shijojeni filmin!

Përgjegjësia

 1. Ju shikoni shfaqjen 4DX vetëm në rrezikun tuaj.
 2. CineStar nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim që mund të lindë nga mospërputhja e shikuesit me udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë të parashikuara në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme.
 3. CineStar nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim ose incident tjetër që mund të ndodhë gjatë shikimit të një prezantimi 4DX. CineStar në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjës për çdo dëmtim që mund të lindë si rezultat i sjelljes së pahijshme ose të papajtueshme gjatë një shfaqje 4DX, në kundërshtim me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme.

Dispozitat e përgjithshme

 1. Marrëdhënia mes jush dhe CineStar rregullohet nga rregulloret pozitive të Republikës së Kosovës. Në rast të kontestit, juridiksion do të ketë gjykata kompetente në Kosovë.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.