E drejta e autorit

E drejta e autorit

E gjithë përmbajtja, dokumentet, të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit mbrohen nga e drejta e autorit dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale, dhe nuk mund të publikohen, riprodhohen, shpërndahen ose përdoren ndryshe pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbajtësit të të drejtave përkatëse dhe Blitz-CineStar.

Përdoruesit i ndalohet në mënyrë specifike shkarkimi, riprodhimi, modifikimi, redaktimi, shpërndarja, shfaqja, fshirja, dërgimi, shitja, rishitja, përshtatja, ndryshimi i përmbajtjes, krijimi i derivateve, duke përfshirë në faqet e internetit ose mediat e tjera, ose duke e përdorur atë në ndonjë mënyrë tjetër përveç për përdorim personal, jo komercial në shtëpi.

Kufizimi i përgjegjësisë

Përdoreni këtë faqe interneti në rrezikun tuaj. Blitz-CineStar, as ndonjë palë e tretë e lidhur me të, në asnjë mënyrë nuk garanton që përdorimi i faqes së internetit nuk do të ndërpritet ose do të jetë pa vështirësi operative. Qasja në këtë faqe interneti ndonjëherë mund të ndërpritet, të jetë përkohësisht e padisponueshme ose të çaktivizohet për shkak të mirëmbajtjes rutinë të faqes në internet ose arsyeve të tjera për të cilat Blitz-CineStar nuk është përgjegjës.

Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të ndryshuar oraret e kinemasë, si dhe mundësinë e informacionit jo të plotë dhe/ose të pasaktë, përshkrimet e shërbimeve, titujt e filmave, pamjet vizuale, përmbajtjen dhe të ngjashme.

Kjo deklaratë përgjegjësie zbatohet për të gjitha dëmet e mundshme ose dëmtimet e mundshme të shkaktuara nga ndonjë gabim, fshirje, defekt, ndërprerje, përjashtime, viruse kompjuterike, keqfunksionime, vonesa në funksionim ose transmetim, ndërprerje në linjat e komunikimit, vjedhje, ndërprerje të kontratës, shkatërrim ose të paautorizuar akses, ndryshime ose keqpërdorim të të dhënave, sjellje të papërshtatshme, neglizhencë ose ndonjë veprim tjetër.

Për të gjitha pyetjet në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ju lutemi na kontaktoni në emailin:
dhënat.personale@cinestarcinemas.eu.

Informacionet për kategorizimin e filmave mund t’i shihni KËTU. Për çdo pyetje shtesë, paqartësi, ankesë, sugjerim dhe komplimente, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në email: info.ks@cinestarcinemas.eu

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.